Konstantinos Karvanis

Disertační práce

Vlákny vyztužené polymerní kompozity: příprava, mechanické vlastnosti a termická analýza

Fiber reinforced polymer composites: preparation, mechanical properties and thermal analysis
Abstract:
Nowadays, polymer matrix composites are broadly used, so their properties should be investigated in depth and under various conditions. Fiber-reinforced polymer (FRP) is a composite material which contains polymer as matrix and fibers as reinforcement phase. As it is broadly known, temperature exerts a high impact on materials' properties and especially in the case of the FRP composites which have …více
Abstract:
V dnešní době se polymerní kompozity široce používají, proto je důležité podrobně zkoumat jejich vlastnosti do hloubky a za různých podmínek. Vláknem vyztužený polymer (FRP-Fiber-reinforced polymer) je kompozitní materiál s polymerním pojivem jako matricí a vlákny jako výztužnou fází. Jak je všeobecně známo, teplota má velký dopad na vlastnosti materiálů, zejména v případě vláknem vyztužených kompozitů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Karvanis, Konstantinos. Vlákny vyztužené polymerní kompozity: příprava, mechanické vlastnosti a termická analýza. Zlín, 2021. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe