Bc. Lenka Jandová

Diplomová práce

Rodinný život a kultura v Dánsku očima českých žen provdaných za Dány

Family life and culture in Denmark from the perspective of Czech women married to Danes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rodinným životem v Dánsku a místní kulturou, jež ho ovlivňuje. Teoretická část práce pojednává o rodině a mezinárodním manželství, zároveň se věnuje i kultuře a popisuje rysy české a dánské kultury v oblasti stylu života, ale i výchovy. Metodologická část této práce předkládá interpretaci dat získaných pomocí kvalitativní výzkumnou strategií. Výzkum se zaměřuje na interpretaci …více
Abstract:
This diploma thesis engages in problems of family life in Denmark and local culture which influences it. The theoretical part focuses on the topic of family and transnational marriage, as well as culture. At the same time it also describes features of both Czech and Danish culture in terms of life style and education. The methodological part is based on interpreting the data obtained using qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.