Bc. Veronika Volavá

Diplomová práce

Nutriční poradenství dětských onkologických pacientů

Nutritional counseling in pediatric oncology patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nutriční péčí dětských onkologických pacientů. Práce komplexně shrnuje poznatky o výživě při nádorovém onemocnění. V teoretické části je pojednáno o hodnocení nutričního stavu dětí, možnostech nutriční podpory a významu nutričního poradenství. Současně jsou zde zformulována konkrétní nutriční doporučení při vzniklých komplikacích onkologické léčby. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
The thesis deals with nutritional care of children with cancer. This thesis comprehensively summarizes the findings about nutrition during cancer care. The teoretical part focuses on the evaluation of the nutrition condition of children, nutritional support options and the importance of nutrition counseling. Concurrently, specific nutritional recommendations during the complications of cancer treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Petr Lokaj
  • Oponent: Mgr. Svatava Bischofová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista