Mgr. Jana Bublanová

Bakalářská práce

Jazyk a styl románů Ladislava Fukse

The language and style of the novels by Ladislav Fuks
Anotace:
Cílem práce je analyzovat styl a užití jazykových prostředků ve dvou románech Ladislava Fukse, ve Vévodkyni a kuchařce a Myších Natálie Mooshabrové. Práce sleduje zejména užití jazykových prostředků různých vrstev národního jazyka a specifika užitého lexika. Práce je rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury. Obsahuje charakteristiku …více
Abstract:
The main object of the bachelor thesis is to analyze the style and use of language means in two novels by Ladislav Fuks, in Vévodkyně a kuchařka and Myši Natálie Mooshabrové. The bachelor thesis is aimed at the use of language means different layers of the national language and the specifics of vocabulary. The bachelor thesis is divided into two parts – the theoretical part and the creative part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta