Bc. Lenka Konečná

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy v základní škole očima žáků

Socially pathological phenomena in primary school through the student's eyes
Anotace:
Bakalářská práce „Sociálně patologické jevy v základní škole očima žáků“ se zabývá výskytem rizikového chování v současných základních školách. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké sociálně patologické jevy se nejčastěji, podle žáků, objevují ve školách, a jak žáci vnímají prevenci, která na jejich školách probíhá. Teoretická část práce je zaměřena na definici konkrétních sociálně patologických jevů …více
Abstract:
This thesis „Socially pathological phenomena in primary school through the student´s eyes“ deals with occurrence of risky behavior at primary schools. The main objective is to determine which socially pathological phenomena occur in primary schools according to students and how students perceive prevention. The theoretical part is focused on defining specific pathological phenomena and the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta