Bc. Martin OUDA

Diplomová práce

Vliv dutinové rezonance na účinnost stínění

Influence of Cavity Resonance on Shielding Effectivity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá teorií elektromagnetického stínění a jevem dutinové rezonance. Jsou zde rozebrány principy stínění proti vysokofrekvenčnímu rušení a dále se práce zabývá dutinovou rezonanci a její závislostí na frekvenci pole a velikosti dutiny. Teorie je ověřena měřením v EMC komoře a porovnána s výsledky simulace v programu Comsol multiphysics.
Abstract:
This graduation thesis is dealt with theory of electromagnetic shielding and cavity resonance phenomenon. There are described principles of radio frequency shielding and it is further dealt with cavity resonance and in corespondence with field frequency and a cavity proportion. The theory is proved by a measurement in EMC chamber and it is compared with a simulation output of Comsol multiphysics software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hromádka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OUDA, Martin. Vliv dutinové rezonance na účinnost stínění. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika