Mgr. Hana Kotulanová

Master's thesis

Právo a morálka

Law and Moral
Abstract:
Diplomová práce "Právo a morálka" uceleně zpracovává pohled na vztah práva a morálky z hlediska historického vývoje i nahlížení dnešní moderní společnosti. V zájmu zachování komplexity úvodem vymezuje teoretické pojmy právo, morálka, právní a morální normy a sankce. Poté přechází k popisu vztahu práva a morálky a jejich vzájemnému konfliktu s uvedením filosofických názorů i praktických příkladů. Konečně …more
Abstract:
The thesis called Law and Morals deals with the relation between law and morals with regards to both historical development and present-day views. The introductory part presents the determination of the concepts of law, morals, legal rules, moral rules and sanctions. It is followed by the description of the relation between law and morals and their conflict, including philosophical views and practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta