Martina ČERVENÁ

Bakalářská práce

Sigmund Freud a William James a jejich přínos psychologii náboženství

Sigmund Freud and William James and their Benefits for Psychology of Religion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá psychologickými přístupy k náboženství, které jsou přiblíženy pomocí dvou rozdílných teorií. Úvodní část práce vymezuje rozsah oborů psychologie, náboženství a psychologie náboženství. Další dvě kapitoly představují teorie W. Jamese a S. Freuda a analyzují jejich stěžejní myšlenky. V závěrečné části práce je provedena komparace těchto přístupů a zhodnocen jejich přínos pro …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with psychological perspectives on religion which are described by means of two different theories. The introductory part of the thesis defines extent of fields of psychology, religion and psychology of religion. Next two chapters introduce W. James and S. Freud and analyze their crucial ideas. In the final part of the thesis a comparison of their approaches is outlined and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Martina. Sigmund Freud a William James a jejich přínos psychologii náboženství. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/