Bc. Irena Diatelová

Bakalářská práce

Lidé ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Série story pro regionální přílohu MF DNES Brno

People at risk of poverty and social exclusion. A series of stories for regional attachment MF DNES Brno
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit praktický výstup – soubor story o lidech ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, které jsou určené pro jihomoravskou přílohu MF DNES Brno. Metodologická část vymezuje výzkumné otázky a metodu kvalitativního výzkumu –hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Teoretická část práce se zaměřuje na definici žánru story a feature, dále se zabývá chudobou a sociálním vyloučením …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to create a practical output - collection of story about people at risk of poverty and social exclusion. This collection of story is written for regional supplement of Southern Moravia MF DNES Brno. The methodological part defines the research questions and method of qualitative research – in-depth interview. The theoretical part deals with the definition of the genre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií