Alice RANDÁKOVÁ

Bakalářská práce

Britsko-Argentinský spor o Falklandské ostrovy

Anglo-Argentine dispute over the Falkland Islands - geopolitical perspective
Anotace:
Tato práce se zabývá Britsko-argentinským sporem o Falklandské ostrovy. A to jak z historického tak z aktuálního hlediska. Práce si klade za cíl charakterizování britsko-argentinského sporu. Práce chce také zjistit, zda existují i jiné aspekty, které mohou britsko-argentinský spor ovlivňovat.
Abstract:
This work deals with the Anglo-Argentine dispute over the Falkland Islands. And both historically from the current viewpoint. The work aims to characterize the Anglo-Argentine dispute.This thesis also wants to determine whether there are other aspects that may Anglo-Argentine dispute influence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RANDÁKOVÁ, Alice. Britsko-Argentinský spor o Falklandské ostrovy. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie