Daria Constantinov

Bakalářská práce

Forensic analysis of mobile applications

Forenzní analýza mobilních aplikací
Anotace:
Zvýšené používání různých typů aplikací na mobilních telefonech vytváří v těchto zařízeních bohatý zdroj osobních informací pro forenzní vyšetřovatele. Mobilní zařízení mohou uchovávat potenciální důkazy, které lze vytěžit pomocí forenzních nástrojů a analýzy. Tato bakalářská práce se zabývá prováděním forenzní analýzy dvanácti mobilních aplikací, a to: Messenger, WhatsApp, Viber, iMessage, Google …více
Abstract:
The increased use of different types of applications on mobile phones makes these devices a goldmine of personal information for forensic investigators. Mobile devices can store potential evidence, which can be acquired with the forensic tools and analysis. This bachelor’s thesis focuses on performing forensic analysis of twelve mobile applications, such as Messenger, WhatsApp, Viber, iMessage, Google …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Marián Světlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75431

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika