Mgr. Markéta Dohnalová

Master's thesis

The Effect of Anxiety on Reading Effectiveness and Efficiency

The Effect of Anxiety on Reading Effectiveness and Efficiency
Abstract:
Tato práce zkoumá vliv úzkosti na čtení v teoretickém rámci teorie kontroly pozornosti (attentional control theory). Jedná se o 2 × 2 smíšený experimentální design. Jedinci s vysokou a nízkou mírou úzkostnosti četli strukturálně náročné texty pod ego-ohrožujícími a neutrálními pokyny. Metoda eye-trackingu byla použita pro online měření pohybů očí při čtení. Čtecí regrese byly vypočítány na základě …more
Abstract:
In this thesis, the effects of anxiety on reading are examined within the framework of the attentional control theory (ACT). The study is a 2 × 2 mixed experimental design. High and low-anxious subjects read structurally difficult texts under ego-threatening and neutral instructions. Eye tracking was used to measure their eye-movements during reading and regressions were computed on the basis of single …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniela Halámková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta