Mgr. Markéta Dohnalová

Diplomová práce

The Effect of Anxiety on Reading Effectiveness and Efficiency

The Effect of Anxiety on Reading Effectiveness and Efficiency
Anotace:
Tato práce zkoumá vliv úzkosti na čtení v teoretickém rámci teorie kontroly pozornosti (attentional control theory). Jedná se o 2 × 2 smíšený experimentální design. Jedinci s vysokou a nízkou mírou úzkostnosti četli strukturálně náročné texty pod ego-ohrožujícími a neutrálními pokyny. Metoda eye-trackingu byla použita pro online měření pohybů očí při čtení. Čtecí regrese byly vypočítány na základě …více
Abstract:
In this thesis, the effects of anxiety on reading are examined within the framework of the attentional control theory (ACT). The study is a 2 × 2 mixed experimental design. High and low-anxious subjects read structurally difficult texts under ego-threatening and neutral instructions. Eye tracking was used to measure their eye-movements during reading and regressions were computed on the basis of single …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Halámková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta