Ondřej Dutko

Bakalářská práce

Organic molecules interactions with nanostructured carbon

Organic molecules interactions with nanostructured carbon
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ověřit možnosti využití nové generace sorbentů na bázi uhlíku, konkrétně jsou studovány komerčně dostupné mnohostěnné uhlíkaté nanotrubičky Nanocyl 7000 a jejich interakce s organickými látkami. V této práci byly z hlediska sorpčních schopností studovány jak vlastnosti původních uhlíkatých nanotrubiček, tak vlastnosti po jejich modifikaci ultrazvukem a oxidaci chlornanem …více
Abstract:
The aim of this work is to verify the possibility of a new generation of carbon-based sorbents application, specifically sorption capacity of commercially available multiwalled carbon nanotubes Nanocyl 7000 for organic compounds is being studied. In this work, the properties of pristine carbon nanotubes are studied, as well as properties and sorption capacity of original material modified by sonification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Daniela Plachá
  • Oponent: Gražyna Simha Martynková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava