Bc. Martina Nordheimova

Diplomová práce

Möglichkeiten und Grenzen des bilingualen Unterrichts am Beispiel des Gymnasiums Znaim

Possibilities and limits of bilingual education on gymnasium in Znojmo
Abstract:
The graduation thesis deals especially with bilingualism, bilingual education and language acquisition. We live in the period of globalisation and it is very important to learn foreign language. We have many possibilities how we can learn the languages. One of them is the school education. In the last years there is a new method of education which offers the integration of the foreign language into …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá především bilingvismem, bilingvním vyučováním a osvojováním jazyka. Nacházíme se v době globalizace a učení se cizím jazykům je velmi důležité. Máme dnes mnoho možností, jak se jazyk naučit. Jednou z možností je výuka ve škole. V posledních letech vznikla metoda vyučování , která nabízí integraci cizího jazyka a odborného předmětu. Zda je tahle forma výuky kvalitní a zda jsou …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Dr. phil. Brigitte Sorger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma