Bohdana Anna Šafranová

Bakalářská práce

Obsahová analýza příspěvků na sociálních sítích sportovního klubu

Content analysis of sport clubs posts on social networks
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provést obsahovou analýzu příspěvků na sociálních sítích sportovního klubu a navrhnout kroky pro zlepšení šíření obsahu. V první kapitole bakalářské práce bude obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice obsahového marketingu. Druhá kapitola bude obsahovat představení klubu, jeho způsob zaměření a aktivit a obsah pro vyhodnocení příspěvků. Třetí kapitola bude zaměřená …více
Abstract:
Aim of this bachelor thesis is to make content analysis of posts on social sites of sport club and suggest some stepst for better content spreading. In the first chapter of bachelor thesis will be summary of theoretical knowledge of content marketing field. Second chapter going to contain introduce of sport club and kinds of activity and contain for posts evaluation. Third chapter is going to be focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/r8tfc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné