Ing. Jiří Popelka

Diplomová práce

Agentově orientovaný simulační model pro distribuci zboží

Agent based simulation model for the distribution of goods
Anotace:
Cílem práce je vytvořit agentově orientovaný simulační model pro experimentování s distribučním systémem v rámci vybraného fragmentu silniční sítě. Vytvořený simulační model poslouží k získání výsledků, které budou uplatněny v rámci projektu Green Logistics s primárním zaměřením na zkoumání produkce škodlivin produkovaných nákladními vozidly do ovzduší a vyhodnocení vybraných algoritmů v rámci simulačního …více
Abstract:
The aim is to create an agent-based simulation model for experimenting with the distribution system within the selected fragment of the road network. The simulation model will be used to obtain results that will be applied within the project Green Logistics with primary focus on exploring production of pollutants produced by trucks into the air and evaluation of selected algorithms in the simulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popelka, Jiří. Agentově orientovaný simulační model pro distribuci zboží. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie