Filip Kubicz

Diplomová práce

Fyzická bezpečnost objektů zajišťovaná regionálními jednotkami aktivních záloh Armády ČR

Physical security of buildings provided by regional units of active advance of the Army of the Czech Republic
Anotace:
KUBICZ, Filip. Fyzická bezpečnost objektů zajišťovaná regionálními jednotkami aktivních záloh Armády ČR. Ostrava, 2018. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB - Technické university Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá fyzickou bezpečností objektů důležitých pro obranu státu prováděnou …více
Abstract:
KUBICZ, Filip. Physical security of objects provided by regional units of active reserves of the Army of the Czech Republic. Ostrava, 2018. Diploma thesis at the Faculty of Safety Engineering at the Technical University of Ostrava at the Department of Security Services. Thesis Supervisor: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. This diploma thesis deals with the physical security of objects important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Radomír Ščurek
  • Oponent: Jakub Žabenský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava