Theses 

Audit logistické společnosti a ověřování činnosti akcionářů – Nikita Zaykin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nikita Zaykin

Bakalářská práce

Audit logistické společnosti a ověřování činnosti akcionářů

Audit of logistics companies and verification of shareholders' activity

Anotace: Bakalářská práce se zabývá interním auditem, jeho právní regulací a fungováním v praxi. Také obsahuje informace o externím auditu, jejich úlohách a vzájemném překrytí v podniku s interním auditem. Obsahuje teoretické informace o interních auditech a popis vedení interního auditu v logistické společnosti. Dále se zaměřuje na analýzu současného stavu finanční situace, identifikaci problémů a jejich zdrojů, analýze aktivit akcionářů, a možné konflikty zájmů v rámci společnosti. Posledním bodem je návrh možných vylepšení (auditorská zpráva), která by mohla podniku pomoc v budoucnu.

Abstract: The bachelor thesis deals with internal audit, legal regulation and working in practice. It also includes information on external audit, their tasks and overlapping in an enterprise with internal audit. It contains theoretical information on internal audits and a description of the internal audit management in the logistics company. It also focuses on analyzing the current financial situation, identifying problems and sources, analyzing shareholders' activities, and possible conflicts of interest within the company. The final point is a suggestion of possible improvements (an audit report) that could help the company in the future.

Klíčová slova: Auditorská zpráva, Interní audit, Právní regulace, Identifikace problémů a jejich zdrojů, Externí audit

Keywords: Internal audit, legal regulation, External audit, Identification of problems and their sources, audit report

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/6797 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.savs.cz/zp/6797/priloha/2440 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 12:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz