Bc. Jana Dolejší

Diplomová práce

Problematika sexuální delikvence a registru pachatelů sexuální trestné činnosti

The Issue of Sexual Delinquency and the Register of Sexual Offenders
Anotace:
Práce popisuje sexuální delikvenci jak z psychologického, tak z právního hlediska. Dále se zabývá otázkami ohledně ochranného léčení, zabezpečovací detence, trestů za sexuální trestné činy a biologické léčby. Popisuje problematiku registru pachatelů sexuální činnosti a uvádí některé státy, ve kterých registr úspěšně funguje. Na základě dotazníkového šetření jsou v práci vyhodnoceny názory veřejnosti …více
Abstract:
The thesis describes sexual offenses in psychologically and legally way. It also deals withthe isme of protective treatment, security detention, punishments and biological treatment. It describes the isme of the register of sex offenders and it mentions some of the countries in which registration is successful. On the basis of questionnaire survey are evaluated public opinions about sexual deliquency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní