Vendula Naglová

Bachelor's thesis

Gender Studies at University of Economics, Prague

Gender Studies na VŠE (aneb Ženy v ekonomii vs. typ osobnosti)
Abstract:
Cílem této práce je odpovědět na otázku, zda za nedostatkem žen v ekonomice stojí diskriminace žen v daném oboru, nebo zda je úspěšnost absolvování ekonomických kurzů závislá na osobnostním typu studenta. V práci je využita teorie MBTI indikátoru osobnostního typu, který je považován za jeden z nejpřesnějších pro dané účely. V práci je testováno několik hypotéz souvisejících právě s osobnostním typem …more
Abstract:
The main aim of this thesis was answering the question, if lack of women in the economics is caused by discrimination or if personality type affects successful passing of advance economic courses. Myers-Briggs Personality Type Indicator (MBTI) was used for purposes of this thesis as the most convenient personality type indicator. This thesis tested several hypotheses resulting from expected correlation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2010
  • Supervisor: Petr Bartoň
  • Reader: Marek Hudík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25056

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Theses on a related topic