Bc. Michaela Pechancová

Bakalářská práce

Činnosti kariérového poradce na SŠ

Activities of a career counselor in high school
Anotace:
Bakalářská práce Činnosti kariérového poradce na střední škole se věnuje případu střední školy, která realizuje velmi propracované činnosti v kariérovém poradenstvím. Hlavním realizátorem těchto činností je kariérový poradce. Teoretická část se zabývá významem základních termínů v kariérovém poradenství, vývojem, ukotvením tohoto typu poradenství v legislativě a jeho realizací v systému českého školství …více
Abstract:
My bachelor thesis Efforts of career counselor on high school is focusing on specific high school which is realising very sophisticated career activities in career counseling. The realisator of these activities is career counselor. theoretical part focuses on the meaning of basic terms in career counseling, development, embedding of this type of counseling in legislative and it´ s realisation in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Majcík
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta