Bc. Jakub Kleindienst

Bachelor's thesis

Cestovní ruch České republiky se zaměřením na region Berounsko

Tourist trade in the Czech Republic with regard to Beroun region
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Berounsko. Na pozadí vývoje cestovního ruchu v České republice je hodnocen i dosavadní vývoj v této , která je jedním z regionů, v němž se dosud neustavila funkční struktura destinačního managementu. Je provedena deskripce dosavadních pokusů o ustavení takové struktury s přihlédnutím k různému geografickému vymezení regionu. Jsou …more
Abstract:
The work concerns the possibilities of tourism development in the touristic region Berounsko. On the backgrownd of the Czech Republic tourism development the up to now development in the above mentioned region in tourism is described. The region belongs to those, where the functional destination management structure has not been created. The work describes unsuccesfull attempts to create one with regard …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní