Bc. Martina Kubínová

Diplomová práce

Sociální a etický audit ve společnosti a interní komunikace

Social and ethical auditing in the company and internal communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního a etického auditu a interní komunikace. Čerpá z platných zákonů a publikací, které se danou problematikou zabývají. Konkrétně práce analyzuje stav uvedených auditů a interní komunikaci ve společnosti British American Tobacco, která v České republice distribuuje tabákové výrobky. Práce se zaměřuje na etickou a interní komunikaci, dále na „etický kodex …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issue of social and ethical audit and internal communication in general. Here, it derives from valid laws and books, which deal with given issues. Specifically, the thesis describes status of both audits and internal communication in the company British American Tobacco that distributes tobacco products in the Czech Republic. Further, the thesis focuses on the term “ethical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní