Ing. Lukáš Střižík

Diplomová práce

Chalkogenidová skla systému Ge-Sb-Te.

Chalcogenide Glasses of Ge-Sb-Te System.
Anotace:
Amorfní chalkogenidy systému Ge-Sb-Te mají mnoho potenciálních i reálných aplikací. Patří mezi ně i záznam dat pomocí reversibilní fázové změny mezi krystalickým a amorfním stavem. Přeměny krystalický-amorfní stav lze indukovat optickými nebo elektrickými pulsy, což je doprovázeno výraznou změnou optických (reflektivita) nebo elektrických (měrný odpor) vlastností. Předkládaná diplomová práce se zabývá …více
Abstract:
Amorphous chalcogenides of Ge-Sb-Te system have many potential and real applications. One of them are data storage applications based on phase change between crystalline and amorphous states (= phase-change memories). Phase changes can be induced by optic or electric pulses, the optical (reflectivity) and electrical (resistance) properties are changed. This thesis deals with preparation of amorphous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Střižík, Lukáš. Chalkogenidová skla systému Ge-Sb-Te.. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství

Práce na příbuzné téma