Ing. Pavla LINHARTOVÁ

Disertační práce

Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolismus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybího spermatu in vitro

Effects of xenobiotics on oxidative stress, lipid metabolism, DNA integrity and cell viability in human cells and fish spermatozoa in vitro
Abstract:
Znečišťování vodního prostředí anorganickými a organickými chemikáliemi je jedním z hlavních faktorů představujících vážnou hrozbu v přežití vodních organismů včetně ryb. Proto hodnocení rizik a přínosů týkajících se konzumace ryb je v současné době intenzivně diskutované téma veřejného zdraví. Spermie téměř všech druhů ryb se před oplodněním uvolňují do vodního prostředí, kde mohou být přímo vystaveny …více
Abstract:
Pollution of the aquatic environment by inorganic and organic chemicals is a major factor posing a serious threat to the survival of aquatic organisms including fish. In addition balancing risks and benefits of fish consumption is nowadays an intensively discussed public health topic. Spermatozoa of almost all fish species are released into water environment where they can be directly exposed to various …více
Abstract:
ající koncentrací DQ, TBBPA a BPA. Získané výsledky propojující tuto práci nám daly nový pohled na účinky živin ryb a mechanismy působení xenobiotik ovlivňujících metabolismus buněk z hlediska zaměření na změny v jejich lipidových třídách a spojené s výskytem problematického oxidačního stresu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINHARTOVÁ, Pavla. Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolismus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybího spermatu in vitro. Vodňany, 2016. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6og1ji 6og1ji/2
8. 9. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
8. 9. 2016
Bulanova, L.
9. 9. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.