Bc. Monika Prokešová

Diplomová práce

Jaký pohled na inkluzi mají žáci

What view in inclusion do pupils have
Anotace:
Diplomová práce Jaký pohled na inkluzi mají žáci druhého stupně základní školy je rozdělena na dvě části. První teoretická část se zabývá inkluzivním vzdělávání, pojmem inkluze a integrace. Představí osoby, které jsou v inkluzivním vzdělávání důležité. Nastíní nám pojmy inkluzivní škola a inkluzivní třída. Současně nám ukáže a připomene některé názory na inkluzivní vzdělávání. V druhé kapitole teoretické …více
Abstract:
he diploma thesis "What is the view of lower secondary school pupils on inclusion" is divided into two parts. The first, theoretical part deals with inclusive education, the term of inclusion and integration. It introduces people who are important in inclusive education.This section outlines the term of inclusive school and inclusive classroom. At the same time, it will show and remind us some of views …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta