Monika Sosnová

Bachelor's thesis

Language and Gender: Biological, Social, and Other Determinants in Interviews

Language and Gender: Biological, Social, and Other Determinants in Interviews
Abstract:
The bachelor thesis deals with language and gender, specifically the usage of particular linguistic features by men and women. In the first chapter of the theoretical part, the terms gender and its creation, sex and division of labour according to gender and sex are defined. The second and third chapters briefly summarise the relation between language and class, and language and race. The fourth chapter …viac
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá jazykem a genderem, konkrétně používáním lingvistických prvků u mužů a žen. V první kapitole teoretické části jsou definovány pojmy gender a jeho vytváření, pohlaví a rozdělení práce podle genderu a pohlaví. Druhá a třetí kapitola stručně shrnuje vztah mezi jazykem a třídou a jazykem a rasou. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány lingvistické prvky, definice jazyka a rozhovoru …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zverejniť od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Čechová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sosnová, Monika. Language and Gender: Biological, Social, and Other Determinants in Interviews. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business Administration

Práce na příbuzné téma