Bc. Jakub Valenta

Diplomová práce

Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce

Software Processing of Chosen Algorithm for Financial Option Evaluation
Anotace:
Cílem této práce je tvorba návrhu a realizace softwarového řešení pro aplikaci vybraného multinomického modelu. Práce zahrnuje analýzu problému z hlediska matematického, analýzu softwarového zpracování, návrh algoritmu a deskripci implementačních detailů.
Abstract:
The objective of this thesis is to create a design and implement a software product for application of selected multinomial model. The project includes analysis of the problem in terms of mathematics, software processing analysis, algorithm design and description of implementation details.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní