Mgr. František Blahoudek

Rigorózní práce

Linear Temporal Logic and omega-automata

Linear Temporal Logic and omega-automata
Anotace:
Teze mé dizertační práce se věnují aktivní oblasti výzkumu -- překladu Lineární Temporální Logiky (LTL) do deterministických automatů nad nekonečnými slovy (deterministických omega-automatů). V literatuře můžeme nalézt dva možné přístupy k překladu: překlad přímý a dvojkrokový překlad, který zahrnuje determinizaci Büchiho automatů. Teze popisují aktuální stav výzkumu v obou větvích, připomínají problémy …více
Abstract:
This proposal of my Ph.D. thesis is dedicated to a currently active area of research -- translation of Linear Temporal Logic (LTL) into deterministic omega-automata (i.e. automata over infinite words). Two approaches to the translation can be found in the literature: direct translations and two-step translation including determinization of non-deterministic Büchi automata. This thesis proposal describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informatika