Mgr. František Blahoudek

Advanced ('rigorózní') thesis

Linear Temporal Logic and omega-automata

Linear Temporal Logic and omega-automata
Abstract:
Teze mé dizertační práce se věnují aktivní oblasti výzkumu -- překladu Lineární Temporální Logiky (LTL) do deterministických automatů nad nekonečnými slovy (deterministických omega-automatů). V literatuře můžeme nalézt dva možné přístupy k překladu: překlad přímý a dvojkrokový překlad, který zahrnuje determinizaci Büchiho automatů. Teze popisují aktuální stav výzkumu v obou větvích, připomínají problémy …more
Abstract:
This proposal of my Ph.D. thesis is dedicated to a currently active area of research -- translation of Linear Temporal Logic (LTL) into deterministic omega-automata (i.e. automata over infinite words). Two approaches to the translation can be found in the literature: direct translations and two-step translation including determinization of non-deterministic Büchi automata. This thesis proposal describes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Reader: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Informatics