Bc. Dominika Betáková

Bakalářská práce

Využitie motívu vojny vo volebných kampaniach Demokratickej a Republikánskej strany v USA

The use of war theme in electoral campaigns by Democratic and Republican party in USA
Abstract:
The bachelor examines the relationship between a war and a party. Research has a qualitative character and studies television and internet spots by Democratic and Republican party in presidential federal elections in 1988, 1992, 1996, 2000 and 2004. Via the observation and identifying the operationalized aspects of war the bachelor thesis analyzes, how the parties work with the theme of war. It also …více
Abstract:
Bakalárska práca skúma vzťah medzi vojnou a stranou. Výskum má kvalitatívny charakter a skúma televizne a internetové spoty Demokratickej a Republikánskej strany v prezidentských federálnych voľbách v roku 1988, 1992, 1996, 2000 a 2004. Prostredníctvom observácie a identifikácie operacionalizovaných prkov vojny bakalárska práca analyzuje, ako strany pracujú s témou vojny. Tiež meria, či aspekt vojny …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Smolková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií