Theses 

Dopad evropského systému obchodování s emisními povolenkami na české podniky – Michal Cejnar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Cejnar

Diplomová práce

Dopad evropského systému obchodování s emisními povolenkami na české podniky

Impact of the EU ETS on the czech companies

Anotace: Obchodovatelné emisní povolenky jsou z pohledu České republiky novým nástrojem ochrany životního prostředí, který v rámci Evropského systému obchodování EU ETS významně ovlivňuje ekologické a ekonomické podmínky téměř 400 českých podniků s přibližně 500 zdroji znečištění ovzduší. Cílem diplomové práce je analýza dopadů systému EU ETS na české podniky. Analýza je zaměřena jak na první obchodovací období 2005 až 2007, tak na první část druhého obchodovacího období 2008 až 2012. Metodika analýzy je založena na kvalitativním výzkumu s využitím prvků individuálního hloubkového rozhovoru a je zaměřena především na zkoumání vyvolaných nákladů a rozdílných přístupů a motivací velkých a malých podniků v rámci EU ETS.

Abstract: Emission trading allowances are one of the new instrument of the environmental protection, which is, as an EU ETS component, influencing almost 400 czech companies with just about 500 air polluting sources in the Czech republic. This diploma thesis deals with the main impact of the EU ETS on the czech companies. The analysis is focused on the first trading period 2005 -- 2007 and on the first year of the second trading period 2008 -- 2012. Methodology of the analysis is based on the qualitative research with individual in-depth interviews with czech companies and is focused on the research of induced costs and diverse approach and motivations of the large and small companies within the EU ETS

Klíčová slova: dopady, povolenky, Životní prostředí, Emisní obchodování, skleníkové plyny, NAP, EU ETS

Keywords: impacts, emission trading, EU ETS, environment, NAP, greenhouse gases, allowances

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiřina Jílková
  • Oponent: Ondřej Vojáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13303


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz