Barbora Lorencová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Základní práva a povinnosti zaměstnanců

Anotace:
Absolventská práce se zabývá základními právy a povinnostmi, které vyplývají ze základního pracovněprávního vztahu. Tímto vztahem je myšlený pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale i pracovní vztah vytvořený na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Čerpáno z legislativních zdrojů závazných v České republice.
Abstract:
The graduatethesis deals with fundamental rights and obligationsarising from the primary labour-law relationship. This relationship means the employment relationship between the employee and employer, but also the labour-law relationshipestablished on the basis of agreements on work performed outside the employment. The graduate thesisdraws from the legislative sources which are mandatory in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným