Bc. Irena Tinková

Diplomová práce

Člověk a komunity: smysl a přínos komunitního života; čím je a má být komunita

People and communities: its sense and purpose
Anotace:
Diplomová práce „Komunity a člověk“ pojednává o aspektech, principech a přínosech komunitního života. Diplomová práce má formu eseje a fenomén komunitního života pojednávám z pohledu vlastní zkušenosti, které jsem nabyla pobytem v různých komunitách. Postupně pojednávám jednotlivé stránky života v komunitě tak, jak jsem je měla možnost sama prožívat ve dvou komunitách: duchovní komunita Findhorn Foundation …více
Abstract:
Diploma thesis „Communities and people “ deals with aspects, principles and outcomes of communal life. It is an essay; I deal with the phenomenon of communal life from the point of view of my own experience which I gained by staying in various communities. I present various features of life within a community as I myself was confronted with them in two different communities: spiritual community Findhorn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta