Bc. Barbara Bahnová

Diplomová práce

Filmové ceny a ekonómia prestíže: Festival filmov pre deti a mládež v Gottwaldove 1961–1989

Film awards and the economy of prestige: Festival of films for children and youth, Gottwaldov 1961–1989
Abstract:
This diploma thesis deals with awards and prizes distributed by the Film Festival for Children and Youth in Gottwaldov between years 1961 to 1989. The main focus is on the social, institutional and ideological function of the awards and the applicability of these functions under specific cultural and social conditions.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá odovzdávaním cien na Festivale filmov pre deti a mládež v Gottwaldove v období rokov 1961 až 1989. Sústredí sa na spoločenskú, inštitucionálnu a ideologickú funkciu udeľovaných cien a na to, do akej miery boli naplnené ich účinky v konkrétnych kultúrno-spoločenských podmienkach.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta