Bc. David Bolek

Bakalářská práce

Růst rekreačních aktivit ve vybraném hotelovém zařízení

The growth of recreational activities in the selected hotel enterprise
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu růstu rekreačních aktivit v hotelu Miracle Resort. Výstupem z práce je návrh optimalizace programu mini klubu v hotelu Miracle Resort a návrh celkového plánu růstu rekreačních aktivit v hotelu Miracle Resort.
Abstract:
The bachelor´s dessirtation is concerned about the analysis of the recreational activities growth in the hotel Miracle Resort. The output of the dissertation is the proposal of optimization program of Miracle Resort mini club and the proposal of a complete plan of hotel Miracle Resort recreational activities growth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze