Bc. Ondřej VAVERKA

Diplomová práce

Zpracování signálů ze senzorů plynů a bezdrátový přenos dat na krátké vzdálenosti

Signal processing from gas sensors and wireless data transmission on short distances
Anotace:
Tato práce je zaměřena na návrh kompaktního bezdrátového senzoru. Cílem práce bylo vhodně zpracovat signály z čidel a navrhnout způsob bezdrátového přenosu signálů, který by umožňoval spolehlivé obousměrné datové spojení mezi senzorem a centrální jednotkou. V úvodu práce jsou stanoveny požadavky na zařízení, následované návrhem konceptu sítě bezdrátových senzorů. Radiová komunikace je založena na standardu …více
Abstract:
This thesis is focused on the design of a compact wireless sensor. The aim has been to properly process the signals from sensors and propose a way of wireless transmission signals, which would provide a reliable two-way data connection between the sensor and the central unit. The introduction specifies requirements for the device. Then a draft of concept of wireless sensor networks follows. Radio communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
Identifikátor: 40712

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAVERKA, Ondřej. Zpracování signálů ze senzorů plynů a bezdrátový přenos dat na krátké vzdálenosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma