Theses 

Zdravotně orientovaná zdatnost u zaměstnanců kamionové dopravy – Bc. Karel KAZLEPKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karel KAZLEPKA

Bakalářská práce

Zdravotně orientovaná zdatnost u zaměstnanců kamionové dopravy

Health-related fitness of truck transport servants

Anotace: Tělesná zdatnost je jedním ze základních předpokladů k dosahování sportovních výkonů. V současnosti je však tento pojem stále více spojován s otázkou zdraví, životního stylu, vlivu na pracovní výkonnost a využití volného času. Úroveň zdravotně orientované zdatnosti jednotlivých profesí není v současné době známa a její zjišťování přináší řadu obtíží. Ve své práci jsem se pokusil zjistit úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti u profese, pro kterou je určitý stupeň tělesné zdatnosti nezbytný k jejímu vykonávání. Zaměřil jsem se na zaměstnance kamionové dopravy ? řidiče kamionu, u nichž jsem zjišťoval úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti pomocí motorickým testů vybraných z testové baterie UNIFITTEST (6-60). Hlavní těžiště mé práce spočívalo v samostatné organizaci a realizaci terénních motorických testů vybrané skupiny, vedoucí k získání dostatečného množství dat důležitých k diagnostice zdravotně orientované zdatnosti u vybrané skupiny. Při realizaci testování jsem se snažil, aby vše proběhlo za standardních podmínek a byl dodržován správný postup při měření a získávaní dat. V závěru své práce jsem se zabýval vyhodnocením získaných dat. Výsledky jednotlivých testů jsem hodnotil pomocí pětibodové normy pro dospělé, jež je součástí testového manuálu UNIFITTEST (6-60).

Abstract: Fitness is one of basic conditions to reaching sporting performance. This problem is nowadyas connecting with health, lifestyle, influence for working productivity and using of free time. The level of healh-oriented ability of individual career isn´t known nowadays and it´s probing bringing a lot of difficulties. In my dissertation I tried to find out the level of health-oriented ability at profession in which is necessary to be able-bodied. I concentrated for a lorry transportation employees ? lorry drivers, at whom I probed a level of health-oriented abilities by motoric tests selected from test´s battery UNIFITTEST (6-60). Main center of gravity of my dissertation based on separate organization and realization of terrained motoric tests at selected group contributing to aquisition of adequate data volume important to diagnostician of health-oriented ability in selected group. At test realization I endeavoured to progress with standard conditions and correct advance at measured and data obtain. In the end of my dissertation I engaged in evaluation of acquired data. Individual results I valued by five-point norm for adults which is component of test manual UNIFITTEST (6-60).

Klíčová slova: tělesná zdatnost, zdravotně orientovaná tělesná zdatnost, komponenta zdatnosti, UNIFITTEST, motorické testy, testová baterie, normy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10131 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KAZLEPKA, Karel. Zdravotně orientovaná zdatnost u zaměstnanců kamionové dopravy. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz