Barbora Máková

Master's thesis

Hedge Ratio Estimation in Inventory Management

Odhad zajišťovacího poměru (Hedge Ratio) v řízení zásob
Abstract:
Společnosti, jejichž výroba je závislá na komoditách, jsou vystaveny volatilitě cen komodit, která může způsobit významné ztráty. Proto by tyto společnosti měli využít opatření vedoucí ke snížení rizika plynoucího z volatility. Užitečným nástrojem pro kontrolu risku je zajištění spotové pozice na trhu s futures, tento přístup se však setkává s problémem, jak určit optimální zajišťovácí poměr (poměr …more
Abstract:
Companies dependent on commodities for their production have to deal with volatile commodity prices and should employ measures for risk reduction as unfavourable spot price development may cause significant losses. A useful tool for diminishing the risk is hedging on futures market; however, this approach faces a crucial question of optimal hedge ratio determination (ratio between spot and futures …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Michal Černý
  • Reader: Tomáš Cahlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41957