Pavel Bouda

Bakalářská práce

Organizace vnitropodnikové dopravy ve společnosti WITTE Automotive spol., s.r.o.

Organization interdepartmental transport in company WITTE Automotive spol.,s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá organizací vnitropodnikové dopravy ve společnosti WITTE Automotive spol., s.r.o. Je zde analyzována společnost a dále vnitropodniková doprava. V poslední části práce se budou nacházet návrhy na zlepšení vnitropodnikové dopravy.
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the organisation of interdepartmental transport in Witte Automotive Nejdek,Ltd. The thesis analyzes the company and the interdepartmental transport. Improvement suggestions are to be found in the final part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bouda, Pavel. Organizace vnitropodnikové dopravy ve společnosti WITTE Automotive spol., s.r.o.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie