Bc. Tomáš Králíček

Diplomová práce

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components
Anotace:
Cílem této práce je popsat platformu pro simulaci letecké dopravy, která je součástí VirtualAir open-source projektu. Tato simulační platforma je vybudována na High Level Architecture standardu pro distribuované simulace a je sestavena s využitím volně dostupných softwarových komponent. Tato práce navazuje na moji bakalářskou práci, kde je popsána komponenta pro 3D vizualizaci leteckých prostorů. Tato …více
Abstract:
The objective of this thesis is to describe the air traffic simulation platform that is part of the VirtualAir open-source project. The simulation platform is built on the High Level Architecture standard for distributed simulation and it is built from an open-source components. This thesis is a follow-up to my bachelor thesis where is described the 3D visualization component. This thesis is aimed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Gotthard
  • Oponent: Ing. Matěj Dusík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma