Bc. Tomáš Králíček

Master's thesis

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components

Building an Air Traffic Simulation Platform Using Open-Source Components
Anotácia:
Cílem této práce je popsat platformu pro simulaci letecké dopravy, která je součástí VirtualAir open-source projektu. Tato simulační platforma je vybudována na High Level Architecture standardu pro distribuované simulace a je sestavena s využitím volně dostupných softwarových komponent. Tato práce navazuje na moji bakalářskou práci, kde je popsána komponenta pro 3D vizualizaci leteckých prostorů. Tato …viac
Abstract:
The objective of this thesis is to describe the air traffic simulation platform that is part of the VirtualAir open-source project. The simulation platform is built on the High Level Architecture standard for distributed simulation and it is built from an open-source components. This thesis is a follow-up to my bachelor thesis where is described the 3D visualization component. This thesis is aimed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Petr Gotthard
  • Oponent: Ing. Matěj Dusík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma