Bc. Veronika Gregorová

Master's thesis

Ageing Quiz: dynamika stereotypů spojených se stárnutím

Ageing quiz: a dynamics of stereotypes about ageing
Abstract:
Tato práce sleduje zobrazování stárnutí/stáří/seniorů v kvízech Ageing/Aging Quiz, které lze nalézt na internetu. Tyto kvízy jsou sestaveny z nejběžnějších představ o stáří a stárnutí, které jsou většinou laděny stereotypně až negativně, a jsou využívány pro testování gerontologické gramotnosti, jejíž význam vzhledem ke stárnoucí populaci roste. Je pravděpodobné, že gerontologicky gramotný jedinec …more
Abstract:
This work follows the imaging aging/age/seniors in quizzes (ie. Ageing/Aging Quiz), which can be found on the Internet. These quizzes are compiled from the most common ideas about age and aging that are usually tuned stereotyped or negatively and they are used for testing gerontological literacy whose importance grows because of aging of population. It is probable that the gerontological literate individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology