Bc. Vít Eichler

Bakalářská práce

Demokracie v českém politickém myšlení

Democracy in Czech political thought
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje pojetí demokracie u Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše a Jiřího Peheho. Tito myslitelé přináší do demokratického diskurzu své unikátní myšlenky, popisují chyby demokracie a snaží se navrhnout, jak tyto nedostatky překonat. Názory autorů obohacují současnou diskusi o správném fungování demokracie a o možnostech přechodu k novým formám lidovlády.
Abstract:
The bachelor's thesis processes the concept of democracy in works of Tomas Garrigue Masaryk, Edvard Benes and Jiri Pehe. These thinkers bring their unique ideas to democratic discourse, describe the mistakes of democracy, and try to suggest ways to overcome these shortcomings. The authors' opinions enrich the current debate on the proper functioning of democracy and on the possibilities of transition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta