Aneta ZETOCHOVÁ

Bachelor's thesis

Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích

Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice
Abstract:
Bakalářská práce na téma Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích se zaobírá předcházením kriminality pomocí programu Asistent prevence kriminality. Program byl zaveden v Českých Budějovicích roku 2013 a funguje již třetím rokem. Mnoho lidí má o něm rozdílné smýšlení, a proto jsem se rozhodla provést výzkumnou sondu abych zjistila, zda je to úspěšné či neúspěšné …more
Abstract:
The Bachelor thesis's topic is Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice is focused on crime prevention by the help of the crime prevention assistants programme. The programme of the Crime Prevention Assistant in České Budějovice was introduced in 2013 and works for three years currently. Many people have different opinions on this programme and that is why, I …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2015
Accessible from:: 10. 8. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jaroslav Hála

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZETOCHOVÁ, Aneta. Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 6p2zlm 6p2zlm/2
10/8/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10/8/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.