Mgr. Bc. Juraj Grman

Bakalářská práce

Zdanění alkoholu

Alcohol Taxation
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the comparison of alcohol taxation in the Czech Republic and Slovakia, along with its consumption and tax evasion. The first two chapters examine the tax system that impact on alcohol, trend of the consumption and the tax evasion with respect to tax changes in individual countries. The final chapter compares the facts in both countries.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je komparácia zdanenia alkoholu v Českej a Slovenskej republike spolu s jeho spotrebou a s daňovými únikmi. Prvé dve kapitoly skúmajú systém daní, ktoré dopadajú na alkohol, vývoj jeho spotreby a daňové úniky v súvislosti s daňovými zmenami v jednotlivých krajinách. Záverečná kapitola porovnáva zistené skutočnosti v oboch krajinách.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Vlková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta