Bc. Josef Janoušek

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU a její dopady

Common Agriculture Policy of the EU and its Impacts
Anotace:
Bakalářská práce má za úkol přiblížit historický vývoj Společné zemědělské politiky, její principy a důvody pro její reformy. Podrobněji pak popisuje praktické dopady společné zemědělské politiky na obchodování se zemědělskými komoditami v České republice a na průběh celního řízení při dovozu a vývozu těchto komodit.
Abstract:
The bachelor thesis is describing historical evolution of Common agricultural policy, its principles and reasons for its reform. It deals with practical impacts of common agricultural policy in business with agricultural commodities in the Czech Republic and on the course of the customs procedures for import and export of these commodities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Lenka Sabelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting