Kateřina SUDROVÁ

Master's thesis

Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) na Ostravsku (jako příklad aglomerace)

Own Experiences with the Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect - The Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child) in Ostravsko (as an Example of Agglomeration).
Abstract:
Tématem práce je složitý jev, zvaný syndrom CAN, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jedná se o značně širokou problematiku, zasahující celou společnost. Teoretická část práce je členěna do osmi kapitol. První je věnována rodině, jako prostředí, ve kterém se dítě od počátku života vyvíjí a formuje. Dále pak postavení dítěte ve společnosti a dětským právům. Další kapitoly se zabývají …more
Abstract:
The topic of this thesis is complicated phenomenon, called as Syndrom CAN, the Syndrom of Battered Child, Abuse Child and Neglect Child. There are considerably wide problems, which hit all society. The theoretical part consists of eight chapters. In the first chapter the family is the focus of attention, as a milieu, in which child grows up and shapes up from beginning of life. Next there are child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008
Identifier: 6267

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUDROVÁ, Kateřina. Vlastní zkušenosti se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) na Ostravsku (jako příklad aglomerace). Ostrava, 2008. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specialization - Health Care / Social Work for Health Care

Theses on a related topic