Bc. Klára Zavřelová

Bakalářská práce

Netomanie? Adolescenti a internet.

Netomania? Adolescents and the Internet
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá tématem adolescentů ve světě internetu a novým fenoménem závislosti na internetu neboli netomanii. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části je podán pohled na mladé lidi ve světě digitálních technologií a internetu, je zde popsána generace vyrůstající s internetem a rizika, která jim v tomto prostředí hrozí. Za jedno z těchto rizik …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the subject of adolescents in the world of the internet and with the new phenomenon of the internet addiction or netomania. The thesis consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part gives the view of young people in the world of digital techonologies and the internet, the generation growing up with the internet and risks which threaten them in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta